Polityka prywatności

§ 1 Definicje

W niniejszych politykach „danych osobowych” oraz „cookies”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) "Operator Serwisu" - właściciel Serwisu, tj. spółka pod firmą Projekt OdM Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zborowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001060043, numer NIP 639-202-96-73, numer REGON 526475115, e-mail: biuro@odm.misot.pl.

b) "Serwis" - serwis internetowy dostępny pod adresem URL http://net47.pl (wraz z wszystkimi podstronami oraz subdomenami).

c) "Użytkownik" – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

§ 2 Polityka danych osobowych

1. Informacje o osobach odwiedzających nasz serwis przechowywane są i przetwarzane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych jest Operator Serwisu.

3. Operator Serwisu wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu, w szczególności formularzy kontaktowych, oraz kontaktu telefonicznego użytkownika do celów marketingowych, wyłącznie na użytek własny.

4. Operator Serwisu nie powierza tych danych żadnemu podmiotowi oraz nie planuje takiego powierzenia. Udostępnienie danych może nastąpić wyłącznie podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, oraz zaprzestania przetwarzania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Realizacji swoich praw użytkownik może domagać się listownie lub poprzez adres elektroniczny.

6. Korzystając z formularza kontaktowego użytkownik akceptuje zgodę na przetwarzanie danych o treści podanej w formularzu.

7. Operator Serwisu wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

§ 3 Polityka cookies

1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

2. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.

3. Zwyczajowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Poza Administratorem danych dostęp do danych cookies może posiadać firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez operatora serwisu za pomocą wyżej wymienionych narzędzi. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

7. Pliki cookies mogą zostać wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.

8. Serwisy Administratora wykorzystują dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” (persistent cookies) pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Serwisy Administratora mogą wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „zabezpieczające” pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Pliku cookie Rodzaj Cel i zawartość
PHPSESSID Sesyjny przechowuje identyfikator sesji PHP
Google Analytics
Nazwa Pliku cookie Rodzaj Cel i zawartość
__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc sesyjny przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

11. Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach: